Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού στο νέο site του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ απαιτείται εγγραφή/επανεγγραφή 

όλων των ενδιαφερόμενων εργαζόμενων και συνταξιούχων στη νέα ιστοσελίδα. 

Διευκρινίζεται:

Α) Η σύνδεση θα πραγματοποιείται μόνο με τη δημιουργία νέου λογαριασμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Β) Για τους ήδη εγγεγραμμένους τα στοιχεία σύνδεσης παύουν να ισχύουν.

  Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγγραφής.