Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγγραφής. Για τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ απαιτείται εγγραφή/επανεγγραφή όλων των ενδιαφερόμενων…
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της Κ. Δευτέρας 2023 στο Π.Κ. Τέμενης.
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων για το καλοκαίρι 2022.