Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Διαδικτυακή αυτή Πύλη (εφεξής ΔΠ) απευθύνεται στους εργαζομένους του ΟΤΕ και στους συνταξιούχους υπαλλήλους του ΟΤΕ και των θυγατρικών εταιρειών του και των οικογενειών τους, όπου με την συγκατάθεση τους και  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω προσφέρει την εξής υπηρεσία: Η ιστοσελίδα έχει σκοπό να προσφέρει στους χρήστες της ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον για τη λειτουργία και χρήση παραθεριστικών κέντρων.

Η διαχείριση της ΔΠ γίνεται από  νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, η οποία εδρεύει στη Ν. Ιωνία επί της οδού Λ. Ηρακλείου 245 με ΑΦΜ: 090312620, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας και email : [email protected].

Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.

 Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ΔΠ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΔΠ καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης ή την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο :  [email protected].

Με τη χρήση ή την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας: (1) συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις (2) συμφωνείτε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, και (3) αποδέχεστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στην ιστοσελίδα. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων που χρησιμοποιούνται, ταυτοποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται και συνεπάγεται αυτομάτως έλεγχο των ιστοτόπων στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια στοιχεία αλλά και του περιεχομένου που εκπορεύεται από τον χρήστη του λογαριασμού. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί η επίσκεψη σε κακόβουλες ιστοσελίδες και ιδίως, ηλεκτρονικές σελίδες σεξουαλικού περιεχομένου, ή η χρησιμοποίηση υβριστικών και χυδαίων εκφράσεων ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό, (4) συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε πολιτικές και νομικές ειδοποιήσεις που μπορεί να αναρτηθούν στον ιστότοπο αυτό τώρα ή στο μέλλον. 

Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα συμφωνία (η οποία αποτελείται από τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων) παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

 

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: 1. όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις. Σχετικά θα ζητείται η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων,  2. θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών εγγραφής με την ενημέρωση και την αναθεώρησή του αμέσως,  3. τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσετε για την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα αυτή, είναι πραγματικά, 4. τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα αυτή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κακόβουλα λογισμικά ή για τη δημιουργία λογαριασμού σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό ή άλλο κακόβουλο περιεχόμενο, 5. η χρήση του δικτυακού τόπου δεν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό. 

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα για να αναλάβουμε νομική δράση ενάντια σε όποιον παραποιεί προσωπικές πληροφορίες ή αναληθής σχετικά με την ταυτότητά τους. Παρά τα ανωτέρω, αναγνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από οποιοδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας, ούτε για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα κάθε χρήστη. 

 

Δικαιώματα χρηστών ιστοσελίδας

Τα δικαιώματα έναντι όλων όσων τηρούν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι : α) το δικαίωμα της ενημέρωσης (άρθ.11 Ν.2472/1997) δηλαδή όταν κάποιος σας ζητά να του δώσετε προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, σχολείο που πηγαίνετε κλπ) , έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την ταυτότητά του, τον σκοπό για τον οποίο χρειάζεται τα δεδομένα σας, σε ποιους θα τα στείλει καθώς και ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά, β) το δικαίωμα πρόσβασης (άρθ.12 Ν.2472/1997) δηλαδή να γνωρίζετε ποια δεδομένα τηρούν οι άλλοι (οργανισμοί ή άτομα) για το πρόσωπο σας και μπορείτε να ζητάτε να σας ενημερώνουν για αυτό και γ) το δικαίωμα αντίρρησης (αρθ.13 Ν.2472/1997). 

Είναι αυτονόητη η τήρηση της ιδιωτικότητας στην χρήση της ιστοσελίδας. Συνεπώς έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή τη διόρθωση των προσωπικών σου δεδομένων, όταν θεωρείτε ότι η πληροφορία αυτή σας θίγει ή είναι λανθασμένη ή όταν διαφωνείτε με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Τέλος στην ιστοσελίδα υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων χρηστών με χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για την ορθή χρήση της ιστοσελίδας.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) 

Όλο το περιεχόμενο της ΔΠ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της εταιρείας ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η εταιρεία ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της εταιρείας ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.

Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα κείμενα που βρίσκονται ανηρτημένα στην παρούσα ΔΠ αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους, οι οποίοι παραχώρησαν στην ΔΠ περιορισμένο δικαίωμα δημοσίευσης. 

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ΔΠ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ΔΠ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ από την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία προσωπικών δεδομένων του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τις αρχές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο. Χειριζόμαστε τα «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ μας σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Ο δικτυακός τόπος μας, στον οποίο εμφανίζεται πάντοτε η πολιτική μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων («η πολιτική») συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω) που έχετε δώσει οι ίδιοι.

Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της σελίδας αυτής και πάντοτε σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Nόμος 2472/1997, Γνωμοδότηση 5/2009 Ομάδας Εργασίας άρ. 29 Οδηγίας 95/46/ΕΚ). Η εταιρεία ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ  δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για άλλους σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ΔΠ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ΔΠ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η εταιρεία ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη ΔΠ είναι τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

ΑΦΜ

Αριθμός μητρώου συνταξιούχου

Τηλέφωνο

Έτος γέννησης τέκνων

Η εταιρεία ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ δηλώνει ρητώς πως δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η εταιρεία ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της ΔΠ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του, καθώς και να κάνει χρήση των λοιπών δικαιωμάτων του που αναφέρονται ρητά στον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

 

Η εταιρεία ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ΔΠ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ΔΠ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  της ΔΠ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ΔΠ.

Ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (webbrowser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών και forum, ο δικτυακός τόπος δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους.

Η παρούσα ΔΠ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

 

Δικαίωμα φορητότητας  (άρθρο 20 ΓΚΠΔ) 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να διαβιβάσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον αρχικό υπεύθυνο. Σε περίπτωση που είναι τεχνικά εφικτό, μπορούν να ζητήσουν την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων τους από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον.

Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω:

  • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα 
  • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από αυτό. Θεωρείται ότι έχουν παρασχεθεί από το υποκείμενο των δεδομένων όταν παρέχονται συνειδητά και ενεργητικά, όπως στοιχεία σε έναν λογαριασμό που υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα π.χ. διεύθυνση αλληλογραφίας, όνομα χρήστη, ηλικία, αλλά και όταν παράγονται και συλλέγονται από τις δραστηριότητες των χρηστών, κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας ή συσκευής 
  • η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 

Περιορισμός ευθύνης της  εταιρείας– Δήλωση αποποίησης 

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται «ως έχει»   και η εταιρεία δεν παρέχει   καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει η ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ΔΠ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυάται ότι η ΔΠ ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη,εφόσον εντοπίζεται υλικό με παραβατικές συμπεριφορές όπως CyberBulling, Πορνογραφία ανηλίκων, κακόβουλο λογισμικό, επιθέσεις δε διαδικτυακούς τόπους, πειρατεία λογισμικού, διαδικτυακή πειρατεία, απάτες, θα ειδοποιείται άμεσα η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). 

Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

 Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ΔΠ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες, στις οποίες παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας και οι απόψεις/σχόλια που διατυπώνονται σε αυτές έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις μας

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει. 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει email ενεργοποίησης λογαριασμού ή ολοκλήρωσης εγγραφής. Επίσης λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την πρώτη σύνδεση και τη δημιουργία ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες-δικαιούχοι παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

Οι χρήστες-δικαιούχοι συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των δικαιούχων να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή τους δεν είναι δυνατή.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου, ο χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΔΠ και του επισκέπτη/ χρήστη της σελίδας και των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της  Αθήνας. 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ΔΠ παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.

 

Η εταιρεία διατηρεί, κατ’αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να μεταβάλλει την παρούσα πολιτική χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανά πάσα στιγμή, προκειμένου αυτή να συνάδει πάντοτε προς τους σκοπούς της ιστοσελίδας.