Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ

· Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Κυριάκος

· Αναπληρωτής Πρόεδρος: Πρέντζιπα Ελένη

· Γενικός Γραμματέας: Κοντογιώργος Λάμπρος 

· Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Παπαγιάννης Κωνσταντίνος 

· Γραμματέας Οικονομικών: Μηλιώνης Σταύρος

· Μέλος: Γουβιά Μαρία

· Μέλος: Κανελλάκης Αργύριος

· Μέλος: Καψής Δημήτριος

· Μέλος: Μπιλάλης Νικόλαος

· Μέλος: Μπουρίκας Κυριάκος

· Μέλος: Ταμπουρέας Γεώργιος

Σιδηρόπουλος Κυριάκος
Σιδηρόπουλος Κυριάκος
Πρόεδρος
Πρέντζιπα Ελένη
Πρέντζιπα Ελένη
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κοντογιώργος Λάμπρος
Κοντογιώργος Λάμπρος
Γενικός Γραμματέας
Παπαγιάννης Κωνσταντίνος
Παπαγιάννης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Μηλιώνης Σταύρος
Μηλιώνης Σταύρος
Γραμματέας Οικονομικών
Γουβιά Μαρία
Γουβιά Μαρία
Μέλος
Κανελλάκης Αργύριος
Κανελλάκης Αργύριος
Μέλος
Καψής Δημήτριος
Καψής Δημήτριος
Μέλος
Μπιλάλης Νικόλαος
Μπιλάλης Νικόλαος
Μέλος
Μπουρίκας Κυριάκος
Μπουρίκας Κυριάκος
Μέλος
Ταμπουρέας Γεώργιος
Ταμπουρέας Γεώργιος
Μέλος