Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ιστορικό

  • Το 1984 η ΟΜΕ ΟΤΕ και η διοίκηση του ΟΤΕ αγοράζουν ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο στην Τέμενη Αιγίου, όπου δημιουργείται το πρώτο παραθεριστικό κέντρο. 
  • To 1985 ο ΟΤΕ παραχωρεί ιδιόκτητο οικόπεδο στο Φανάρι Κομοτηνής προκειμένου να δημιουργηθεί και δεύτερο παραθεριστικό κέντρο.

Αρχικά, τα παραθεριστικά κέντρα λειτουργούν ως κατασκηνώσεις. Τη διαχείριση και λειτουργία τους αναλαμβάνει μια επιτροπή από συνδικαλιστικά και υπηρεσιακά στελέχη την οποία ορίζουν, από κοινού, η διοίκηση του ΟΤΕ και της ΟΜΕ ΟΤΕ. Η ανάγκη ύπαρξης ενός φορέα που θα διαχειρίζεται αποκλειστικά τα παραθεριστικά κέντρα γίνεται επιτακτική. 

  • Tο 1988, αποφασίζεται η δημιουργία του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ (όρος 13 της ετήσιας συλλογικής σύμβασης εργασίας). Στις 12 Ιουνίου 1989 υπογράφονται μεταξύ της διοίκησης του ΟΤΕ και της ΟΜΕ ΟΤΕ το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ (Οργανισμός Παραθεριστικών Κέντρων Εργαζομένων ΟΤΕ) και το καταστατικό λειτουργίας του. Επίσης, ορίζεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν υψηλόβαθμα συνδικαλιστικά και υπηρεσιακά στελέχη. 
  • Το 1992 αποφασίζεται η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ (όρος 11 της συλλογικής σύβασης εργασίας). Με την 2297/28-12-1992 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΤΕ εκμισθώνονται στον ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ τα δύο παραθεριστικά κέντρα για 20 χρόνια.
  • Το 1997 υπογράφεται νέο καταστατικό με το οποίο ο ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ αποκτά και νομική μορφή. Μετατρέπεται, δηλαδή, σε αστική εταιρεία οικονομικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με δύο ισότιμους εταίρους, τον ΟΤΕ και την ΟΜΕ ΟΤΕ. Στη συνέχεια, διορίζεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο με έντεκα μέλη και τριετή θητεία.
  • Τη δεκαετία του 2000-2010 τα Παραθεριστικά Κέντρα Τέμενης και Φαναρίου αναβαθμίζονται με νέες σύγχρονες υποδομές (εστιατόρια, αναψυκτήρια, οικίσκοι, γήπεδα αθλοπαιδιών, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κ.λπ). Παράλληλα, βελτιώνονται και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτά, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με παρουσία ιατρών, υπηρεσίες άθλησης με παρουσία γυμναστών, υπηρεσίες φύλαξης με παρουσία προσωπικού ασφαλείας και υπηρεσίες ψυχαγωγίας με τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, παιδικών πάρτυ κ.λπ.

Επιπλέον, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ επεκτείνονται και στη διαχείριση/φιλοξενία, με μεγάλη επιτυχία, γκρουπ εργαζόμενων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών από χώρες του εξωτερικού όπως Κύπρος, Ουγγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Πορτογαλία κ.ά.

Σήμερα ο ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ προσφέρει στους εργαζόμενους και συνταξιούχους του ομίλου ΟΤΕ, πέρα από τη διαμονή στα Παραθεριστικά Κέντρα, τη δυνατότητα διακοπών όλο το χρόνο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν μια κατάκτηση της ΟΜΕ ΟΤΕ για τους εργαζόμενους του ομίλου ΟΤΕ, με σημαντικό αρωγό στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ τη διοίκηση του ΟΤΕ.

 

 

Ιστορικό