Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συχνές Ερωτήσεις

Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι όλοι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του Ομίλου εταιρειών Ο.Τ.Ε. καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Για τους εν ενεργεία μέλη θεωρούνται ο/η σύντροφος, τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας και οι γονείς. Για τους συνταξιούχους μέλη θεωρούνται ο/η σύντροφος, τα τέκνα ηλικίας έως 30 ετών και οι γονείς

Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής κράτησης, με κριτήριο τη χρονική σειρά πραγματοποίησής της και με την προϋπόθεση έγκαιρης καταβολής της συνδρομής-εισφοράς τους, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζει το εκάστοτε πρόγραμμα.

Οι συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα προγράμματα διαμονής στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία και στα παραθεριστικά κέντρα. Όσον αφορά όμως τη διαμονή τους κατά τη θερινή περίοδο στα παραθεριστικά κέντρα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση μόνο κατά τις 2 πρώτες και τις 2 τελευταίες περιόδους.

Οι συνάδελφοι που έχουν αποχωρήσει με εθελούσια (πρόγραμμα Α συνταξιοδότησης), συμμετέχουν στα προγράμματα σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τους συνταξιούχους. Για το πρόγραμμα Β εθελούσιας (αποχώρησης από την εταιρεία) δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης των προγραμμάτων του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.

Οι διαμένοντες στα Π.Κ. και τα ξενοδοχεία θα προπληρώνουν τη διαμονή τους με τη χρήση πιστωτικής προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της κράτησης ή σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζει το εκάστοτε πρόγραμμα.

Ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως (fax ή email) για την ακύρωση της διαμονής του.
Σε περίπτωση ακύρωσης εξοφλημένης διαμονής, τα χρήματα θα επιστρέφονται μόνο για λόγους υγείας, κατόπιν προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών από νοσοκομείο (Εισιτήριο ή Εξιτήριο νοσοκομείου ή Πρακτικό χειρουργείου ή Βεβαίωση νοσοκομείου).
Η αυτόματη ακύρωση πραγματοποιείται εάν δεν έχει υπάρξει προεξόφληση της συνδρομής-εισφοράς, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζει το εκάστοτε πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις λεπτομέρειες της κράτησής σας.